Verksamhet

Verksamheten bedrivs inom rättsområden som berör de flesta människor någon gång i livet och där det ofta är bra att anlita en advokat. Kontoret finns i Täby (Näsbypark).

Familjerätt
äktenskap, skilsmässa, samboförhållande
äktenskapsförord, samboavtal
bodelning, gåva
barn – vårdnad, boende, umgänge, underhållsbidrag, faderskap
förmynderskap, god man, förvaltare

Arvsrätt
testamente
bouppteckning
boutredning, arvskifte

särkullbarn

Övrigt
företräda brottsoffer som målsägandebiträde
särskild företrädare för barn