Välkommen!

Advokatfirman drivs av advokat Helen Hamrefors. Verksamheten är främst inriktad på familje– och arvsjuridik.

Advokat Helen Hamrefors startade firman 1993 i Mörby Centrum. Sedan januari 2009 har firman kontor i Täby på Kuttervägen 1, Näsby park, i kontorsgemenskap och samarbete med advokaterna Göran Eriksson och Olof Alderling.

Rättsskydd och rättshjälp förmedlas.

Möten kan ske kvällstid – efter ordinarie arbetstid – enligt överenskommelse. Vid önskemål/behov kan även hembesök göras.